Ro | Hu | En | De
Rent a Car
Szabályok és feltételek

Az autó átvétele és visszaszolgáltatása

Használati feltételek

Költségek

Biztosítás

Kártérítési

Baleset, károk, lopás

Érvényesség

Vita

1. Az autó átvétele és visszaszolgáltatása

1. A tisztelt ügyfel jó állapotú és működőképes autót vesz át a képviselőnktől, ugyanekkor megkapja a jármű fontos dokomentumait is. Elvárjuk, hogy hasonló állapotban szolgáltassa vissza az autót a képviselővel megegyezett – a szerződésbe foglalt - helyen és időben. Kivéve ha ez menetközben az ügyfél kérésére nem módosult;
2. A bérleti egyezmény be nem tartása, a szerződés áthágása, a bérlő hibájából származó kár esetén a tulajdonosnak jogában áll a járművet visszaszerezni minden felszólitás nélkül. A jármű visszaszerzésével járó költésgek, károk a bérlőt terhelik.

vissza

2. Használati feltételek

A bérlő belegyezését kell adja, hogy az autókat nem használja vagy vezeti:

1. Románia területén kivül;
2. más járművek tolatására vagy elhúzatására;
3. versenyekre, teszt vezetésekre vagy más kompeitiv tevékenységekre;
4. alkohol, gyógyszerek (nyugtatók), drogok vagy más koncetráló –képességet, befolyásoló szerek hatása alatt;
5. más személy, mint aki a szerődésben meg lett nevezve;

Meghibásodás esetén kérjuk értesitse a képviselőnket. Az ügynökség által megbizott személy dönti el, hogy az autót a legközelebbi érvényes működési engedellyel rendelkező autójavitó mühelyben vihető-e vagy az autót helyetesiteni tudjuk egy másikkal.

vissza

3. Költségek

A bérleti dij a következőképpen áll össze:

1. a bérelt időszak és a plussz kilométerek a szerződéses megállapodás szerint. Minimum 1 napra bérelhető az autó (24 óra), az első 24 óra után 1 óra ingyenes;
2. az üzemanyag különbség az átvétel és a visszaszolgáltatás között, ezt a kutaknál érvényes áron kell kiegésziteni. Az autót a bérlők tele tankkal veszik át;
3. minden parkolási illeték szabálytalan parkolásokért, vagy a Kresz szabályainak áthágásáért a bérlőt illeti;
4. az autó dokumentumainak vagy kulcsainak megrongálásáért, elvesztéséért 100 Euró a büntetés;
5. az autó különböző helyen való átvétele/leadása vagy az előre be nem jelentett helyen való hagyása extra illeték fejében tehető meg;
6. minden olyan költség, ami a bérlő figyelmetlenségéből vagy szándékosságából adódik, a szerződés vagy a biztositó- társaság előirásainak áthágása miatt;
7. A gumiköpeny és alváz meghibásodásáért (az olajteknő, váltómű, kipufogó stb.) a bérlés ideje alatt, szintén az bérlő felel (ügyetlen vezetés, rossz utak, meghibásodott terep stb.).

vissza

4. Biztosítás

1. Az autó full casco biztosítással rendelkezik.
2. A balesetből származó költségek a bérlőt terhelik abban az esetben ha a soför ittas állapotban vagy drogok hatása alatt vezet, amennyiben nem tudja bemutatni a balesetet láttamozó rendőrség által kiállított jegyzőkönyvet és az autó javíttatási engedélyét.

vissza

5. Kártérítés

A szolgáltató nem tehető felelőssé a bérautó nem megfelelő felhasználásából fakadó hiányosságokért, illetve az autóban hagyott saját javak eltűnése vagy megrongálódása miatt.

vissza

6. Baleset, károk, lopás

A felhasználó a szolgáltató és a biztosító érdekeit tartja szem előtt baleset, lopás vagy más károk során, amennyiben:

1. Lejegyzi a balesetben résztvevő személyek és tanuk nevét, adatait;
2. Nem hagyja magára az autót kedvezőtlen körülmények között;
3. Értesíti a szolgáltatót minden körülmenyek között;
4. Azonnal a gond megtörténését követően a legközelebbi rendőrségi hivatalhoz fordul, és gondoskodik a következő dokumentumok beszerzéséről:
 
i. a baleset jegyzőkönyvét vagy a 2. mellékletet (ismeretlen elkövető esetén), amelyet a rendőrtiszt aláírásával és a hivatal bélyegzőjével láttamoz;
ii. a javíttatási engedélyt, amelyet a rendőrtiszt aláírásával és a rendőrségi hivatal bélyegzőjével láttamoz.

vissza

7. Érvényesség

Bármilyen módosítás a feltételeket illetően érvénytelennek minősül, amennyiben nem születik előzetes írásbeli megálapodás mindkét fél részéről.

vissza

8. Vita

A fenti feltételekkel kapcoslatos vitás kérdések a Román állam Marosvásárhely-i Törvényszéken kerülnek elbírálásra.

vissza

Copyright © 2007 Transair Agency - Rent a Car